Pstrąg, J. (2022) „Różne twarze uchodźcy – o retorycznych strategiach zarządzania kryzysem na przykładzie historii «dzieci z Michałowa»”, "Res Rhetorica", 9(3), s. 63–79. doi: 10.29107/rr2022.3.4.