Gabryś-Sławińska, M. (2015) „Między chaosem a porządkiem – retoryczne zmagania z wybuchem I wojny światowej na łamach «Tygodnika Ilustrowanego»”, "Res Rhetorica", 2(2). doi: 10.17380/rr2015.2.3.