Ornatowski, C. (2021) „Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej”, "Res Rhetorica", 8(4), s. 14-39. doi: 10.29107/rr2021.4.1.