Styszyński, M. (2015) „Apoteoza przemocy w propagandzie Państwa Islamskiego”, "Res Rhetorica", 2(2). doi: 10.17380/rr2015.2.2.