Wojciechowska, B. (2022) „Glottodydaktyka wobec wielości teorii argumentacji. Modelowanie kompetencji rozumienia debaty radiowej”, "Res Rhetorica", 9(1), s. 88-105. doi: 10.29107/rr2022.1.6.