Kula, A. (2021) „Recenzja/Review: Halszka Witkowska, Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, ss. 370; Tomasz Łukasz Nowak, Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów”, "Res Rhetorica", 8(3), s. 152-159. Dostępne na: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/601 (Udostępniono: 28październik2021).