Słomka vel Słomiński, K. (2021) „Przekłady i parafrazy «Vitae Regum Polonorum» Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy”, "Res Rhetorica", 8(3), s. 4-19. doi: 10.29107/rr2021.3.1.