Jankosz, M. (2021) „Perswazyjna funkcja werbalnych i niewerbalnych metafor na przykładzie konferencji polskiego rządu podczas tzw. trzeciej fali epidemii COVID-19”, "Res Rhetorica", 8(3), s. 75–90. doi: 10.29107/rr2021.3.4.