Hordecki, B. M. (2021) „Dialektyka erystyczna jako sztuka unikania rozmówców nieadekwatnych”, "Res Rhetorica", 8(2), s. 118-129. doi: 10.29107/rr2021.2.7.