Kapuścińska-Jawara, A. M. (2021) „Sanctitas et dignitas. Wczesny humanizm potrydencki a perswazyjno-parenetyczny zamysł Piotra Skargi w Żywotach Świętych Starego i Nowego Zakonu”, "Res Rhetorica", 8(3), s. 20-53. doi: 10.29107/rr2021.3.2.