Dawidziak-Kładoczna, M. (2021) „Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga «Mocno stronniczy» ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”, "Res Rhetorica", 8(1), s. 24-40. doi: 10.29107/rr2021.1.2.