Pałucka-Czerniak, I. M. (2019) „Retoryka na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej: problemy teoretyczne i praktyczne (na podstawie analizy wybranych materiałów dydaktycznych z lat 2017-2019)”, "Res Rhetorica", 6(4). doi: 10.29107/rr2019.4.4.