Patro-Kucab, M. (2019) „Alojzego Felińskiego stosunek do pieniędzy i dóbr materialnych”, "Res Rhetorica", 6(3). doi: 10.29107/rr2019.3.6.