Gieba, K. (2019) „Postać stalkera – retoryka przywództwa w postkatastroficznym świecie”, "Res Rhetorica", 6(2). doi: 10.29107/rr2019.2.4.