Sarna, P. (2019) „W trosce o nieprzedstawienie – wizerunek Józefa Stalina na łamach czasopism społeczno-kulturalnych okresu stalinizmu w Polsce”, "Res Rhetorica", 6(2). doi: 10.29107/rr2019.2.3.