Budzyńska-Daca, A. (2018) „Recenzja/Review: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań, red. C. Mielczarski, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Instytut Filologii Klasycznej, Warszawa 2017, ss. 350”, "Res Rhetorica", 5(4). Dostępne na: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/313 (Udostępniono: 28wrzesień2020).