Tomecki, K. (2018) „Retoryczne znaczenie liczb palindromicznych w Biblii”, "Res Rhetorica", 5(4). doi: 10.29107/rr2018.4.2.