Kiełbiewska, A. (2018) „Retoryka «czarnego marszu» na materiale haseł prezentowanych w przestrzeni publicznej”, "Res Rhetorica", 5(3). doi: 10.29107/rr2018.3.1.