Antoszek, E. (2018) „Opowieści graniczne: reprezentacje granicy amerykańsko-meksykańskiej w serialu The Bridge (2013-2014)”, "Res Rhetorica", 5(2). doi: 10.29107/rr2018.2.4.