Modrzejewska, E. (2018) „Sprawozdanie/Report: XVI konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego pt. «Retoryka wartości», Warszawa, 23–24 listopada 2017 r.”, "Res Rhetorica", 5(1). Dostępne na: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/265 (Udostępniono: 26październik2021).