Kampka, A. (2018) „Recenzja/Review: Powinowactwa retoryki red. Barbara Sobczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017”, "Res Rhetorica", 5(1). Dostępne na: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/263 (Udostępniono: 20sierpień2022).