Górny, T. (2017) „Funkcja retoryczna "Orgelbüchlein" Johanna Sebastiana Bacha. Wprowadzenie”, "Res Rhetorica", 4(4). doi: 10.29107/rr2017.4.5.