Dymek, D. (2017) „Jak z uczuć uczynić argumenty? Środki retoryczne w wybranych szkicach krytycznoliterackich Michała Grabowskiego”, "Res Rhetorica", 4(4). doi: 10.29107/rr2017.4.4.