Polkowska, L. (2016) „Retoryka dramatu socrealistycznego na przykładzie "Zwycięstwa" Janusza Warmińskiego, "Zwykłej sprawy" Adama Tarna i "Brygady szlifierza Karhana" Vaška Kani”, "Res Rhetorica", 3(3). doi: 10.17380/rr.2016.3.5.