Czapińska, Marta. 2015. „Retoryka W służbie przywódcy Politycznego”. "Res Rhetorica" 2 (4). https://doi.org/10.17380/rr2015.4.2.