Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2023. „Sprawozdanie/Report: XI Mediolingwistyczne Seminarium Naukowe „Język W mediach”, Pt. «Retoryka W Mediach. Retoryczne Badania mediów», 1.12.2023, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, UKSW W Warszawie”. "Res Rhetorica" 10 (4):183-85. https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/812.