Linde-Usiekniewicz, Jadwiga. 2024. „Wokół Uproszczonego Stylu Retorycznego wykładu Akademickiego W języku Obcym – Przypadek studiów Filologicznych”. "Res Rhetorica" 11 (1):121-37. https://doi.org/10.29107/rr2024.1.7.