Nowak, Paweł. 2023. „Komunikacja Odbiorcy Czy Komunikacja odbiorcą? – Argumentacja We współczesnej Komunikacyjnej Przestrzeni Publicznej”. "Res Rhetorica" 10 (2):6-22. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.1.