Smoleń-Wawrzusiszyn, Magdalena. 2023. „Strategie Argumentacyjne W Dyskursie Emancypacyjnym Kobiet przedsiębiorczych”. "Res Rhetorica" 10 (2):89-104. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.5.