Piechota, Magdalena. 2023. „Poetyka Exemplum W reportażu Pawła Kapusty «Pandemia»”. "Res Rhetorica" 10 (1):106-28. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.7.