Baran, Aleksandra. 2023. „Przekonaj I Daj Się przekonać. Argumentacyjno-Perswazyjna Rola Arystotelesowskich Reguł Preferencji Na przykładzie Wybranych Reklam”. "Res Rhetorica" 10 (2):119-33. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.7.