Hawrysz, Magdalena. 2023. „Funkcje Retoryczne I Ich Rola W kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów Onkologicznych (w świetle blogów)”. "Res Rhetorica" 10 (1):70-87. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.5.