Walińska, Marzena. 2023. „Choroby Duszy I ciała W Perswazji Kaznodziejskiej (na przykładzie Kazań Z XVII I początku XVIII Wieku)”. "Res Rhetorica" 10 (1):53-69. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.4.