Mokrzan, Michał. 2023. „Czas poróżnienia: Retoryka Zatargu O Strategie Polityczne Wobec Pandemii Covid-19”. "Res Rhetorica" 10 (1):163-79. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.10.