Frelik, Edyta. 2022. „Budowanie Od dołu Do góry. Frank Lloyd Wright Jako Architekt języka”. "Res Rhetorica" 9 (1):52-68. https://doi.org/10.29107/rr2022.1.4.