Tryksza, Anna. 2022. „Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka Polskiej powieści Kryminalnej Po Roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021”. "Res Rhetorica" 9 (1):106-11. https://doi.org/10.29107/rr2022.1.7.