Smól, Joanna Ilona. 2022. „Recenzja/Review: Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka «okołokoronawirusowa». Szkice językowo-Kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2021”. "Res Rhetorica" 9 (1):112-17. https://doi.org/10.29107/rr2022.1.8.