M. Kiełbiewska, Anna. 2022. „Grzeczność językowa Jako narzędzie kształtowania Etosu mówcy W Wypowiedziach współczesnych Polskich polityków”. "Res Rhetorica" 9 (2):62-83. https://doi.org/10.29107/rr2022.2.4.