Woźniak-Wrzesińska, Ewelina. 2022. „Amplifikacja Retoryczna W Argumentacji Z Zakresu Gender Studies W Polskiej Komunikacji Politycznej”. "Res Rhetorica" 9 (4):133-47. https://doi.org/10.29107/rr2022.4.7.