Ornatowski, Cezar. 2021. „Retoryka Uzbrojona: Walka O świadomość We współczesnej Przestrzeni Medialnej”. "Res Rhetorica" 8 (4):14-39. https://doi.org/10.29107/rr2021.4.1.