Styszyński, Marcin. 2015. „Apoteoza Przemocy W Propagandzie Państwa Islamskiego”. "Res Rhetorica" 2 (2). https://doi.org/10.17380/rr2015.2.2.