Wojciechowska, Bernadeta. 2022. „Glottodydaktyka Wobec wielości Teorii Argumentacji. Modelowanie Kompetencji Rozumienia Debaty Radiowej”. "Res Rhetorica" 9 (1):88-105. https://doi.org/10.29107/rr2022.1.6.