Worsowicz, Monika. 2022. „Na Drodze Do Toposu. Odsłony Dziennikarskiego Sporu symetrystów Z Alarmistami”. "Res Rhetorica" 9 (4):111-32. https://doi.org/10.29107/rr2022.4.6.