Hordecki, Bartosz Michał. 2021. „Dialektyka Erystyczna Jako Sztuka Unikania rozmówców Nieadekwatnych”. "Res Rhetorica" 8 (2):118-29. https://doi.org/10.29107/rr2021.2.7.