Kapuścińska-Jawara, Anna Maria. 2021. „Sanctitas Et Dignitas. Wczesny Humanizm Potrydencki a Perswazyjno-Parenetyczny Zamysł Piotra Skargi W Żywotach Świętych Starego I Nowego Zakonu”. "Res Rhetorica" 8 (3):20-53. https://doi.org/10.29107/rr2021.3.2.