Dawidziak-Kładoczna, Małgorzata. 2021. „Multimodalność Jako narzędzie Perswazji W Nowej Ewangelizacji I Katechizacji (na przykładzie Vloga «Mocno stronniczy» ojców Adama Szustaka I Tomasza Nowaka)”. "Res Rhetorica" 8 (1):24-40. https://doi.org/10.29107/rr2021.1.2.