Nowak-Teter, Ewa. 2021. „Krytyczne Studia Nad Dyskursem mediów Publicznych Na przykładzie «Wiadomości» TVP 1”. "Res Rhetorica" 8 (1):41-66. https://doi.org/10.29107/rr2021.1.3.