Pałucka-Czerniak, Iwona Małgorzata. 2019. „Retoryka Na Lekcjach języka Polskiego W Szkole Podstawowej: Problemy Teoretyczne I Praktyczne (na Podstawie Analizy Wybranych materiałów Dydaktycznych Z Lat 2017-2019)”. "Res Rhetorica" 6 (4). https://doi.org/10.29107/rr2019.4.4.