Patro-Kucab, Magdalena. 2019. „Alojzego Felińskiego Stosunek Do pieniędzy I dóbr Materialnych”. "Res Rhetorica" 6 (3). https://doi.org/10.29107/rr2019.3.6.