Sarna, Paweł. 2019. „W Trosce O Nieprzedstawienie – Wizerunek Józefa Stalina Na łamach Czasopism społeczno-Kulturalnych Okresu Stalinizmu W Polsce”. "Res Rhetorica" 6 (2). https://doi.org/10.29107/rr2019.2.3.